BESTUUR
COMITE PEGO
Samenstelling bestuur Het Comité PEGO is samengesteld uit 8 leden, aangeduid door de respectievelijke vleugels van de Administratieve Raad van de Protestants- Evangelische Eredienst. De leden verkiezen een voorzitter, secretaris en penningmeester. ds. Eric Corthauts VPKB Voorzitter eric.corthauts@pego.be 0486-56.21.55 of 016-78.03.18 dhr. Daniël Hakelbracht FS Secretaris daniel.hakelbracht@pego.be 0495-36.49.92 dhr. Guy Lemière FS guy.lemiere@pego.be dr. Jelle Creemers FS jelle.creemers@etf.edu ds. Philip De Coster FS philip.decoster@pego.be mevr. Mireille Hauspie VPKB Trezorier mireille.hauspie@pego.be De Verenigde Protestantse Kerk in België heeft momenteel twee vacatures voor de invulling van haar gemandateerde commissieleden. Permanent secretariaat secretariaat@pego.be
Hoofdmenu Opdracht Inspectie en Begeleiding Nieuws