INSPECTIE BEGELEIDING
COMITE PEGO
Inspectie en begeleiding De inspectie en begeleiding bestaat uit drie inspecteurs-adviseurs die door het Comté PEGO werden voorgedragen en aangesteld door het departement onderwijs van de Vlaamse Overheid. Zij zijn onder meer bevoegd voor de controle op de naleving van het lesrooster, de verklaringen betreffende de keuze voor een levensbeschouwing en de uitvoering van de leerplannen. Daarnaast brengen zij beleidsadviezen uit aan het het Comité PEGO, stellen in opdracht van de Erkende Instantie leermeesters aan en waken over de kwaliteit van het geboden godsdienstonderwijs. Samenstelling en bevoegdheden Gottlieb Blokland Lager en buitengewoon lager onderwijs gottlieb.blokland@pego.be 02-245.21.70 Secundair, buitengewoon secundair en hoger onderwijs Erika Voskuil Lager en buitengewoon lager onderwijs erika.voskuil@pego.be 016-35.51.84 Stedelijk en gemeentelijk onderwijs Filip De Cavel Lager en buitengewoon lager onderwijs filip.decavel@pego.be 0486-79.36.07 Secundair, buitengewoon secundair en hoger onderwijs
Hoofdmenu Opdracht Bestuur Nieuws