Nascholing
COMITE PEGO
Nascholingsbeleid PEGO Binnen het PEGO willen wij proactief inzetten op een gedifersifieerd nascholingsbeleid. Dit zet getrapt in op drie niveaus, elk met eigen nadruk en mogelijkheden. 1 . Verplichte PEGO-nascholing geeft aandacht aan pedagogische en vakinhoudelijke uitdagingen en wordt jaarlijks door de inspectie en begeleiding georganiseerd. 2 . Vakinhoudelijke verdieping voor de leerkracht Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs wordt georganiseerd in gerichte samenwerking met de bestaande en erkende protestants-evangelische opleidingsinstituten. De leerkracht neemt hiertoe zelf het initiatief. 3 . Tenslotte wordt iedere leerkracht PEGO aangemoedigd om op basis van gevoelde noden verdere vakinhoudelijke, pedagogische of andere verdieping te zoeken in het brede nascholingsaanbod in Vlaanderen. Het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts rolt, in samenwerking met de Erkende Instanties & Vereniging NCZ een plan uit waarbij iedere leerkracht LBV verplicht zal worden zich op termijn maximaal bij te scholen. De door het Comité PEGO erkende protestants-evangelische opleidingsinstituten zijn (in alfabetische volgorde): Evangelische Theologische Faculteit - Heverlee - (ETF) - www.etf.edu Faculteit Protestantse Theologie en Religiewetenschappen - Brussel - (FPTR) - www.fptr.be Instituut voor Bijbelse Vorming - Leuven - (IBV) - www.ibvleuven.be UCLL - Campus Heverlee - www.UCLL.be
Hoofdmenu Opdracht Bestuur
leerkrachten